Lantbruk & Skogsbruk

I höst är det dags igen...

Vi bedriver växtodling på ca 150 hektar.

2024 odlar vi vete, havre och maltkorn.
Dessutom tillkommer flera hektar vall och hagmark.
Vi producerar eget hösilage och använder vetehalm från våra egna åkrar.

Till gården hör även 50 hektar skog som mestadels består av lite gran och tall. Drygt 3 hektar tidigare slutavverkad skog har nyplanterats.

Funderar du på att arrendera ut Din åkermark?

Kontakta Magnus på mobilnr 070-533 30 75

Till hästarna har vi både naturbeten och flertalet insådda betesvallar att tillgå. Vi har separata sommar och vinterhagar. Vi har god tillgång på lämplig mark för att kunna utöka hagantalet allt efter behov.

Ytterligare sommarbeten och betesvallar stängslas fortlöpande in så att hästarna alltid har stora ytor att röra sig på.